DS-KIS605-P

可视对讲网络捆绑包

室内站:

 • 用户友好的设计

 • 7英寸彩色触摸屏,分辨率1024×600
 • 标准 PoE
 • 查看门站和链接摄像头的实时视频

别墅门口站:

 • 标准 PoE

 • 2 MP 高清摄像头
 • 噪声抑制和回声消除
 • 低照度
 • 访问控制功能
 • 防篡改
 • 通过 Web 远程配置
 • 2.4 GHz 无线网络
更多详情